DA LI ZNAMO DA SMEĆE MOŽE BITI PONOVO ISKORIŠĆENO ?

Ekologija

Akcija čišćenja u Majuru

Današnja akcija je istovremeno bila i mala edukacija. Sve što smo tamo pronašli može da se reciklira. Plastične flaše i vrećice, gumeni predmeti, staklo, papir i karton, mogu dobiti novu upotrebnu vrednost, a šiblje i granje će u pogonu JKP “Stari grad” biti pretvoreno u dragoceni kompost. Šiblje i granje i sav ostali zeleni otpad se može koristiti u okviru inovativnih tehnologija kompostiranja mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje kombinuju ovaj mulj sa zelenim otpadom u odnosu 1:1 i kao krajnji produkt, ako u mulju nema teških metala, daju kompost premijum kvaliteta kroz proces koji je 4 puta brži od prirodnog procesa kompostiranja uz oslobađanje 4 puta manje gasova staklene bašte.

Akcija čiščenja u Majuru

Na prostoru koji je danas čišćen bilo je i tragova spaljivanja otpada što je bila prilika da se podsetimo da se spaljivanjem pojedinih vrsta otpada oslobađa nekoliko veoma otrovnih i toksičnih supstanci, od kojih su neke, posle plutonijuma, najkancerogenije na svetu. Čisteći smeće danas smo ovaj prostor oslobađali i od ambrozije i tako pomogli da krajem leta u ovom kraju bude manje polena ove biljke u iščekivanju sprovođenja programa njenog uništavanja za koji su predviđena sredstva u budžetu grada Šapca za ovu godinu na osnovu ekoloških smernica koje je lokalnoj samoupravi krajem prošle godine uručio predsednik Evropskog centra za ekologiju, dr Dejan Pavlović.

Za čistiji i lepši Šabac

“Nastavljaju se naši napori da se šabački region oslobodi divljih deponija uz unapređenje sistema odnošenja komunalnog otpada u smislu uvođenja primarne i sekundarne separacije i sistema nadzora od strane inspekcijskih organa nad poštovanjem zakonskih odredbi i gradskih odluka iz oblasti upravljanjem komunalnim otpadom. Prošlogodišnja “Hajka na smeće” je rezultirala povećanjem kazni za ove prekršaje na maksimalan dozvoljeni nivo, ali od toga je mala korist ukoliko se nadležne službe ne bave onim što im je zakonom naloženo i ne doprinesu da nesavesni pojedinici i kompanije budu kažnjeni.

Dr Pavlović u akciji

Pred kraj prošle godine smo lokalnoj samoupravi predložili uvođenje videonadzora nad dve lokacije koje su čišćene nekoliko puta zadnjih godina. To su lokacije Kamička bašta u gradskom jezgru i put za Malu Vranjsku.

Najmlađi kao primer

Tamo postoje uslovi za postavljanje video nadzora, kao i mogućnost da se taj prostor oplemeni, i tako spreči dalje odlaganje otpada uz davanje nove upotrebne vrednosti tim prostorima. Važno je početi sprovođenje ovih inicijativa jer će to dokazati da se stvari mogu pomeriti sa mrtve tačke i da ćemo se ozbiljno obračunati sa svim negativnim uticajima na naše zdravlje.” – istakao je tom prilikom dr Dejan Pavlović, predsednik Evropskog centra za ekologiju i Zeleni gradski odbornik, i najavio nove akcije u Nakučanima, Jevremovcu i Mačvanskom Prnjavoru.