Organska proizvodnja

Počeci organske proizvodnje u Srbiji datiraju iz poslednje decenije dvadesetog veka. Broj domaćinstava koji se bave organskom proizvodnjom raste iz godine u godinu.

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji poštuje ekološke principe racionalnim korišćenjem prirodnih resursa i upotrebe obnovljivih izvora energije. Metode proizvodnje – primena prirodnih postupaka i supstanci, a ograničavanje ili potpuno eliminacija sintetizovanih sredstava.

Nije tajna da proizvođači u cilju postizanja što većih prinosa, upotrebljavaju veliki broj pesticida, mogu se naći razna hormonska sredstva i antibiotici. Unoseći otrov u organizam normalno je očekitvati razne reakcije u telu.

Jabuka nakon pranja, u sebi može imati i više od trideset različitih pesticida!

Organska hrana proizvodi se na ekološki čistom i zdravom zemljištu, bez upotrebe hemijskih sredstava, koriste se isključivo prirodna, ekološka, organska i mikrobiološka đubriva. Organski proizvedena hrana sadrži i do 50% vise hranljivih materija, vitamina i minerala.

ECE je do sada organizovao četiri Sajma organske hrane. Rezultat aktivnosti na tom polju je usvajanje Deklaracije o organskoj proizvodnji u Skupštini grada Šapca i početak rada Organske pijace u gradskoj Tržnici u Šapcu.

By